Servei municipal d’aigües

Servei municipal d'aigua

La gestió del cicle de l’aigua és un dels principals reptes dels governs municipals. 

Facilitem suport tècnic a les administracions públiques i empreses gestores del servei, per tal de millorar l’eficiència  en la gestió i resoldre qualsevol tipus de problemàtica en el funcionament de la xarxa d’aigua.

Facilitem suport tècnic als següents àmbits:

  • Xarxa d’abastament d’aigua 
  • Xarxa de sanejament d’aigua
  • Plans directors d’abastament d’aigua 
  • Cartografia de la xarxa
  • Diagnòstics del rendiment i l’estat de la xarxa 
  • Estudis de viabilitat per decidir el model de gestió 
  • Estudis tarifaris
abastament-aigues-engisic-barcelona