Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Continuem creixent i per a ampliar el nostre equip et busquem

Enginyer/a civil (Direccions d’obra)

Estudi i la redacció de projectes

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a info@engisic.com indicant la referència ENG-OT

Delineant projectista

AutoCAD 2D*, Civil 3D*, BIM*

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a info@engisic.com indicant la referència ENG-DELI

Enginyer/a civil (Infraestructures hidràuliques

Industrial - Civil -Camins- Ambiental (Àmbit Hidrologia)

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a info@engisic.com indicant la referència ENG-FLUV

Enginyer/a civil (Hidràulica i hidrologia)

Industrial - Civil -Camins- Ambiental (Àmbit Hidrologia)

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a info@engisic.com indicant la referència ENG-FLUV2

Referència ENG-OT

Enginyer/a civil (Direccions d’obra)​
Estudi i la redacció de projectes

Requisits

Enginyer/a amb formació a nivell d’enginyeria civil, obres públiques, industrial o similars que aporti experiència en la direcció d’obres, assistències tècniques, coordinació de seguretat i salut i oficina tècnica, en l’àmbit de les obres hidràuliques i l’enginyeria civil. 

Funcions

Realitzarà tasques d’oficina tècnica tals com l’estudi i la redacció de projectes.

Realització de pressupostos. 

Realització de plànols i delineació amb Autocad. 

Realitzarà treball de camp i tasques de supervisió d’obra.

Delineant projectista​
AutoCAD 2D*, Civil 3D*, BIM*

Requisits

Es busca delineant per oficina tècnica de projectes per a l’elaboració de plànols de tot tipus d’obres vinculades amb l’enginyeria civil i les obres hidràuliques: Obres lineals, plànols estructurals, detalls constructius, esquemes hidràulics, equips mecànics, etc…

Funcions

*Autocad 2D (bon nivell)

*Civil3D (opcional)

*BIM (opcional)

Ofimàtica (bon nivell)

Referència ENG-FLUV

Enginyer/a civil (Infraestructures hidràuliques)
Industrial - Civil -Camins- Ambiental (Àmbit Hidrologia)

Requisits

Enginyer/a amb formació a nivell d’enginyeria civil, obres públiques, industrial o similars, que aporti experiència en la redacció de projectes constructius d’obres hidràuliques o infraestructures vinculades amb l’enginyeria civil i industrial. Les funcions seran la redacció de memòries tècniques, estudis i projectes constructius vinculats amb l’àmbit de l’abastament i sanejament d’aigua.

Funcions

Realitzarà tasques d’oficina tècnica tals com l’estudi i la redacció de projectes.

Realització de pressupostos. 

Supervisió i/o elaboració de plànols

Realitzarà treball de camp i supervisió d’obres en l’àmbit d’infraestructures hidràuliques o entorn fluvial.

Referència ENG-FLUV2

Enginyer/a civil (Hidràulica i hidrologia)
Industrial - Civil -Camins- Ambiental (Àmbit Hidrologia)

Requisits

Enginyer/a especialitzat/da en hidràulica fluvial, amb experìencia en modelització hidràulica i hidrológica. Aplicació per estudis d’inundabilitat, projectes constructius d’obres hidràuliques i estudis associats a la reducció del risc d’inundació. Redacció de memòries tècniques, estudis i projectes constructius vinculats a l’àmbit fluvial i/o actuacions associades al drenatge de zones urbanes.

Funcions

Realitzarà tasques d’oficina tècnica tals com l’estudi i la redacció de projectes.

Estudis d’ inundabilitat.

Models hidrològics i hidràulics.

Realitzarà treball de camp i supervisió d’obres en l’àmbit d’infraestructures hidràuliques o entorn fluvial.

Engisic

Equip de professionals per un servei de qualitat

L’aigua com element vertebrador

Element que uneix el nostre equip de treball, columna vertebral dels nostres projectes i font d’inspiració de la nostra empresa.

Experiència

L’experiència del nostre equip i les sinergies amb homòlegs col·laboradors, centres de recerca i universitats, ens permeten donar respostes a la majoria d’iniciatives que se’ns presenten.

Objectivitat i independència

Sempre amb la màxima objectivitat per oferir les solucions més adaptades a cada cas.

Compromís

Treballem colze a colze amb el nostres clients amb la voluntat de crear una relació de confiança mútua per a complir amb la màxima professionalitat el compromís encarregat.