Els nostres clients

Clients

Sectors

Administracions públiques

Si una administració pública necessita ajuda, ens oferim a redactar projectes de captació, tractament, distribució d’aigua, sistemes de telecontrol, depuració i sanejament, infraestructures fluvials i energia.

Dirigit a:

    • Ajuntaments
    • Consells comarcals
    • Diputacions

 

 •  

Serveis d'aigües

Per a una millor gestió del cicle de l’aigua d’un municipi, t’oferim un ampli ventall de serveis d’enginyeria i consultoria per trobar solucions adaptades a les teves necessitats.

Dirigit a:

    • Ajuntaments
    • Empreses públiques
    • Empreses privades o mixtes
    •  

Industria

Tens una indústria que consumeix una gran quantitat d’aigua en el seu procés productiu? T'oferim solucions per optimitzar el consum, tractar, reutilitzar, depurar, abocar, etc.

Dirigit a:

    • Indústries químiques
    • Indústries metal·lúrgiques 
    • Indústries farmacèutiques
    •  

Agricultura

Si ets agricultor o ramader, t'ajudem a impulsar projectes de captació, bombament solar, basses d’emmagatzematge, sistemes de tractament, regadiu, etc.

Dirigit a:

   • Comunitats de regants
   • Empreses agroalimentàries
   • Agricultors en general
   • Agricultura i ramaderia ecològica
   • Administracions

Particulars i Hosteleria

Tens un problema en matèria d'aigua en l'hostaleria, en masies, habitatges, etc.? T’oferim un ampli ventall de serveis d’enginyeria i consultoria per tal de donar resposta a la teva problemàtica.

Dirigit a:

   • Propietaris de finques rústiques i masies rurals 
   • Propietaris d’habitatges
   • Propietaris d’establiments turístics
   •  

Descobreix més sobre nosaltres