Inici

Enginyeria de l'aigua

Servei d'enginyeria i consultoria especialitzada en el cicle de l'aigua

Redacció i direcció de projectes de portades d’aigua, plantes de tractament, dipòsits de distribució, captacions superficials i subterrànies, estacions de bombament.

Redacció i direcció de projectes de col·lectors d’aigües residuals, estacions depuradores, sistemes de filtració, tractaments biològics, sistemes terciari.

Estudis d’inundabilitat, modelització hidràulica, gestió d’embassaments, transport de sediments, impacte del canvi climàtic sobre el medi fluvial.

Suport tècnic a la gestió del servei municipal d’aigua: assessorament tècnic, desenvolupament de xarxes, anàlisi econòmic d’alternatives.

Indústria

Solucions per sistemes hidràulics associats a processos de producció, reutilització d’aigües residuals, sistemes d’abastament.

Instal·lacions fotovoltaiques, energia eòlica, sistemes hidràulics, disseny de sistemes d’autoconsum, estudis per la reducció del consum.

Clients

Els nostres projectes

administracions-publiques-aigua-engisic

Administracions públiques

serveis-aigua-engisic

Serveis d’aigua

Indústria

agricultura-aigua-engisic

Agricultura

agricultura-aigua-engisic

Particulars i Hosteleria

Projectes    |    Clients

Treballa amb nosaltres

Continuem creixent i per a ampliar el nostre equip et busquem

Engisic trabaja con nosotros