Captació d’aigua

Captació d’aigua

Garantir l’abastament d’aigua potable és imprescindible per assegurar el desenvolupament de la vida de la ciutadania i la competitivitat de les activitats econòmiques en una població. 

Estudiem les diferents alternatives d’abastament per la captació que millor s’adaptin a la demanda del municipi: aigües subterrànies, superficials o pluvials, aprofitament de l’aigua marina o reutilització d’aigua.

Facilitem suport tècnic a projectes de captació de:

  • Aigua subterrània
  • Aigua superficial 
  • Aigua marina
  • Aprofitament d’aigua pluvial
  • Projectes de preses i rescloses