Energia

Energia

En un context de canvi climàtic, les nostres instal·lacions són dissenyades per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, reduir les emissions de contaminants, complir amb els estàndards d’eficiència energètica i sempre que sigui possible, prioritzar l’ús de fonts d’energia renovables.

Proporcionem solucions energèticament sostenibles i econòmicament viables per subministrar energia a les infraestructures del cicle de l’aigua. 

Facilitem suport tècnic a projectes de construcció o millora vinculats a l’aprofitament de diferents tipus d’energies renovables:

energia-renovable-solar-engisic-barcelona
  • Energia solar fotovoltaica
  • Energia hidràulica i mini-hidràulica
  • Energia eòlica i mini-eòlica
  • Bombaments solars
  • Geotèrmia
  • Eficiència energètica
  • Auditoria energètica