Tractament d’aigua

Tractament d’aigua

L’aigua és un recurs cada vegada més escàs i les captacions d’aigua sovint no compleixen els requisits  exigits per al consum de la societat. Treballem amb un ampli ventall de sistemes de tractament que tenen com a objectiu comú, complir la normativa sanitària i aconseguir la màxima qualitat.  

Realitzem projectes per a tractar aigües de diferents orígens, per tal de fer-la apta al consum humà, agrícola o industrial. 

Facilitem suport tècnic a projectes de construcció o millora de:

tractament-aigues-engisic-barcelona
  • Estacions  de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)
  • Tractaments físics i químics
  • Sistemes de desinfecció
  • Tractament amb membranes
  • Eliminació de contaminants
  • Reutilització d’aigües