Infraestructures fluvials

Infraestructures fluvials

Una part important de la societat està instal·lada o interacciona directament amb els cursos fluvials. Protegir les persones i els seus béns de possibles inundacions és necessari per garantir el seu benestar. La creixent irregularitat en les precipitacions provocada pel canvi climàtic fa d’aquesta protecció un dels principals reptes del futur immediat. 

Realitzem estudis de inundabilitat que inclouen l’anàlisi hidrològic i hidràulic requerit per analitzar la dinàmica d’un tram de riu en condicions extremes.

Facilitem suport tècnic per:

  • Endegaments d’espais fluvials
  • Obres de protecció de marges
  • Derivacions 
  • Gestió de sediments