Abastament i distribució d’aigua

Abastament i distribució d'aigua

Les xarxes municipals d’aigua són sistemes complexos de vital importància per la població, ja que constitueixen l’element final de distribució de l’aigua fins als punts de consum particulars. El coneixement tècnic de les xarxes d’abastament d’aigua és imprescindible per garantir la màxima eficiència.

Oferim coneixements per gestionar les infraestructures de la xarxa d’abastament d’aigua, des del dipòsit municipal fins a les llars, per adaptar la xarxa existent a les necessitats del present i del futur. 

Facilitem suport tècnic a la redacció i execució de projectes de construcció o millora de:

servei-municipal-aigua-engisic-barcelona
  • Xarxes d’abastament
  • Sectorització
  • Estacions de bombament (EB)
  • Dipòsits d’emmagatzematge
  • Xarxa d’aigua no potable
  • Sistemes de reg urbà i neteja viària