Formació

Formació

La formació contínua del personal encarregat del servei és clau per assolir una alta qualitat i autosuficiència en el dia a dia del servei. Adaptar-se a les noves tecnologies, conèixer les infraestructures, els processos, els equips de control, etc., permeten incrementar el rendiment global de la explotació, alhora que motiven i impliquen el personal de forma contínua en l’assoliment d’una millora global.

Proporcionem coneixements tècnics a operaris i responsables tècnics encarregats de la gestió del cicle de l’aigua per realitzar les activitats dels serveis relacionats.

Facilitem formació en:

formacio-engisic-barcelona
  • Control del servei
  • Manteniment de la xarxa
  • Instal·lacions elèctriques i equips
  • Instal·lacions hidràuliques i equips
  • Processos de tractament
  • Modelització