Medi ambient

Medi ambient

El lideratge de projectes del cicle de l’aigua ens ha permès adquirir coneixements transversals per la mitigació dels efectes dels canvi climàtic, per la gestió de residus de l’obra o per l’estudi de l’impacte ambiental de diferents tipus de projectes.

Treballem coordinadament amb consultories i enginyeries especialitzades en geologia i geotècnia, gestió de residus i estudis d’impacte ambiental per completar els coneixements necessaris per la redacció i l’execució dels projectes.

Facilitem assessorament i suport tècnic per a:

medi-ambient-engisic-lleida

Impacte del canvi climàtic

  • Estudis d’impacte del canvi climàtic en empreses privades i administracions públiques
  • Anàlisi de riscos 
abastament-aigues-engisic-capellades-anoia-igualada

Gestió d’aqüífers

  • Estudis hidrogeològics de l’estat de l’aqüífer
hidraulica-hidrologia-engisic-girona

Estudis hidrogeològics i geotècnics

  • Estudis hidrogeològics per l’execució d’obres
  • Estudis geotècnics 
medi-ambient-agricultura-engisic-lleida

Estudis d’impacte ambiental

  • Estudis d’impacte ambiental
  • Estudis d’impacte i integració paisatgística
medi-ambient-engisic-lleida

Gestió de residus

  • Gestió de residus en obra