Tràmits amb l’administració

Tràmits amb l’administració

Realitzem les nostres tasques d’enginyeria i consultoria en consonància amb l’administració pública. Desenvolupem els projectes d’acord amb la legislació i normatives vigents, instal·lacions, concessions…

Assessorem a iniciatives privades i administracions públiques per obtenir subvencions i proporcionem suport tècnic en la redacció dels plecs tècnics dels projectes a licitació pública.

Facilitem assessorament i suport tècnic per a:

  • Legalització d’instal·lacions elèctriques, sales de producte químic, captacions…
  • Concessions ACA (captacions, abocaments…)
  • Redacció de memòries per subvencions
  • Redacció de plecs en projectes de licitació pública
  • Sol·licituds i concessions