Hidràulica i hidrologia

Hidràulica i hidrologia

El medi fluvial és un sistema dinàmic on interaccionen factors físics, químics i biològics que determinen l’evolució de la morfologia i el comportament hidràulic d’un riu. Les característiques del flux influeixen en el transport de sediments i tenen un impacte potencial sobre les infraestructures fluvials.

Realitzem anàlisis hidràulics, hidrològics i de transport de sediments per tal d’avaluar les millors solucions en front a problemes relacionats amb els processos fluvials.     

Facilitem suport tècnic a projecte de:

hidraulica-hidrologia-engisic-lleida
  • Modelització hidrològica 
  • Modelització hidràulica
  • Estudis d’inundabilitat i gestió de riscos 
  • Gestió i restauració d’espais fluvials