Redacció del projecte d'ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa per a l’aigua captada dels pous de Calaf

Redacció de projecte constructiu d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de desnitrificació biològica heteròtrofa per a l’aigua captada dels pous de Calaf (Anoia), per al compliment del RD140/2003.  L’ETAP tindrà una capacitat de tractament de fins a 400m3/dia i 120mg/l de NO3 i servirà per completar l’aigua comprada en alta a l’ens d’abastament Aigua Ter-Llobregat (ATL).