Direcció d'obra de dos parcs fotovoltaics en dos EDAR de Sabadell

Direcció d’obra i supervisió dels projectes de dos parcs fotovoltaics a dues Estacions Depuradores d’Aigua Residual (EDAR) del municipi de Sabadell: un parc fotovoltaic de 500 kWp a l’EDAR Sabadell Riu-sec i un parc fotovoltaic de 400 kWp a l’EDAR Sabadell del Riu Ripoll per a l’autoconsum d’energia fotovoltaica.