Projecte de remodelació de la piscina municipal coberta de Can Butjosa a Parets del Vallès

La redacció del projecte, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut tenia com a objectiu la reparació de la fuita d’aigua existent al fons de la piscina, d’elements estructurals a la planta baixa i a la planta soterrani i la instal·lació d’un sistema de ventilació a la planta soterrani.

piscina

piscina2