Projecte de sectorització de la xarxa de Parets de Vallès

El projecte de sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi de Parets de Vallès tenia com a objectiu millorar l’eficiència hidràulica i la gestió de l’aigua no registrada. Les obres es van centrar en els sectors 1, 5 i 6 de la xarxa, foren promogudes per CASSA Aigües i Depuració S.L.U i executades per l’empresa HEECHEE, SL.

La nostra col·laboració va consistir en la direcció de les obres de sectorització, instal·lació de cabalímetres i interconnexió de diversos sectors de la xarxa d’abastament municipal.