Projecte de nova captació a Vallcebre

El municipi de Vallcebre no podia garantir l’abastament d’aigua, especialment a l’estiu, perquè la captació estava en mal estat.

 

Per solucionar el problema, el projecte va incloure la construcció d’un nou pou per la captació d’aigua subterrània, la instal·lació de l’equipament del pou i el segellat del pou antic en mal estat.