Oportunitats de mercat en economia circular a Mèxic (assistència tècnica)

Anàlisi d’oportunitat de negoci per empreses europees en el marc de polítiques d’economia circular a Mèxic. Anàlisi del funcionament del sistema de gestió de l’aigua tant a nivell d’abastament com sanejament, i estudi de possibilitats de col·laboració entre entitats europees i mexicanes, principalment en el sector de la depuració i reutilització d’aigües.