Assistència tècnica per actuacions de protecció enfront avingudes en zona urbana

L’Agència Catalana de l’Aigua va publicar una convocatòria per municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) per la sol·licitud de subvencions per a l’execució d’actuacions de protecció enfront avingudes en zona urbana.

L’assistència tècnica va consistir en la supervisió tècnica de la documentació aportada pels municipis per analitzar l’impacte de les actuacions previstes.