Direcció d'obra de la nova xarxa d'abastament d'aigua a disseminats de Tavèrnoles

El projecte de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable pel subministrament a disseminats del municipi, concretament al sector del Raurell, ha tingut com a objectiu garantir l’abastament de les masies.

ENGISIC ha realitzat la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra.