Projecte de sistema de tractament d'aigua regenerada per la neteja viària a Granollers

ENGISIC ha assumit la redacció del projecte, la direcció d’obra i l’execució del nou sistema de tractament d’aigua regenerada per l’aprofitament de l’aigua pel reg i la neteja viària.

Els treballs han inclòs la instal·lació de l’equip de filtració, la bomba autoespirant de piscina pel cabal de procés i el rentat de filtres, els accessoris hidràulics de connexió i el subministrament i muntatge del quadre elèctric de comandament i protecció de la bomba.