Informe tècnic per la modelització del sobreeixidor de la presa de la Baells

L’anàlisi s’emmarca en el Projecte d’augment de la capacitat de desguàs dels òrgans de la presa de la Baells i la rehabilitació de juntes de retracció del canal del sobreeixidor existent per augmentar la capacitat de desguàs de la infraestructura.

ENGISIC col·labora en la modelització del flux d’aigua a través del sobreeixidor i el canal de descàrrega de la presa, per hidrogrames d’avinguda de diferents períodes de retorn.