Projecte constructiu per a l’adequació de l’EDAR del restaurant de la Tossa de Santa Margarida de Montbui (Anoia)

El projecte d’adequació de l’EDAR del restaurant de la Tossa de Montbui tenia com a objectiu resoldre les deficiències de l’actual sistema de depuració, condicionant les instal·lacions a les normatives vigents. L’actuació inclou la instal·lació d’una reixa de desbast, un separador de greixos i un llit filtrant, per ampliar un sistema de depuració que només disposa actualment de fossa sèptica i filtre percolador.