Projecte de renovació de les bombes de l’Estació de Bombament de Can Boada de Terrassa (Vallès Occidental)

El projecte de renovació de les bombes del grup d’impulsió de Can Boada a la Grípia va suposar la substitució actual del grup de bombes pel model de bomba RDL 125-200. L’objectiu era millorar l’eficiència de les bombes i del conjunt del grup d’impulsió de Can Boada.