Estudi tècnic sobre la potencialitat d'una central hidroelèctrica a l'estació d'esquí de Grau Roig (Andorra)

Anàlisi de l’aprofitament del sistema de conduccions utilitzat per la distribució d’aigua per canons de neu per tal de generar energia elèctrica. Optimització del diàmetre de canonada i la turbina instal·lada en base a les dades de recurs hídric disponible, les pèrdues energètiques associades a les diferents canonades i l’evolució en el temps del preu de l’energia.