Seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a propers cicles de planificació

Projecte d’assistència tècnica per l’Agència Catalana de l’Aigua amb un doble objectiu:

1- Modelització hidrobiològica de diferents trams de riu de les conques internes de Catalunya per tal de definir els cabals de manteniment adequats per garantir el bon estat dels ecosistemes fluvials associats

2- Seguiment dels trams on els cabals de manteniment ja han estat implantats i anàlisi de l’impacte sobre els hàbitats existents