Indústria
We fix all smartphone models, make a diagnostic and replace all non-working parts at record terms. We aim to take…
Read more
Captació d’aigua
We fix all smartphone models, make a diagnostic and replace all non-working parts at record terms. We aim to take…
Read more
Tractament d’aigua
Realitzem projectes per a tractar aigües de diferents orígens, per tal de fer-la apta al consum humà, agrícola o industrial.
Read more
Abastament i distribució d’aigua
We fix all smartphone models, make a diagnostic and replace all non-working parts at record terms. We aim to take…
Read more
Sistemes de telecontrol
We fix all smartphone models, make a diagnostic and replace all non-working parts at record terms. We aim to take…
Read more
Depuració i sanejament
We fix all smartphone models, make a diagnostic and replace all non-working parts at record terms. We aim to take…
Read more