Projecte de millora de la xarxa de Sant Llorenç de Montgai del municipi de Camarassa

La xarxa d’abastament del nucli de població de Sant Llorenç de Montgai, al terme municipal de Camarassa, presenta problemàtiques per complir les normatives de sanitat i seguretat.

El projecte consisteix en el disseny, la descripció i valoració de les obres del nou sistema d’abastament del barri de l’estació de Sant Llorenç de Montgai.