Avaluació de riscos costaners i tecnologies d’adaptació al canvi climàtic per a la regió costanera d’Àfrica occidental i Camerun mitjançant la Coastal Hazard Wheel

L’estudi de la gestió dels sediments fluvials, tenint en compte tots els processos humans i naturals que es produeixen a la conca hidrogràfica, i la dinàmica dels sediments costaners permet millorar l’adaptació al canvi climàtic.  

El projecte va consistir en la valoració de l’adaptació al canvi climàtic especialment respecte a la dinàmica dels sediments costaners a la regió costanera occidental de l’Àfrica, especialment al Camerun, mitjançant el sistema Coastal Hazard Wheel.