Projecte de telecontrol als sistemes d'abastament en alta del Sió i Cercavins

L’empresa Gestió d’Aigües de la Segarra, que abasteix una vintena de municipis de la comarca, no disposava d’informació en temps real de l’estat d’alguns elements de la xarxa d’abastament d’aigua en alta de la zona del Sió, que capta aigua del canal d’Urgell.

El projecte tenia com a objectiu millorar el control dels cabals subministrats a 26 dipòsits de la comarca, així com la instal·lació d’un sistema de telecontrol.