Redacció i direcció del projecte de construcció d’un nou dipòsit de 400m3

La millora continua de les infraestructures d’abastament, transport i distribució d’aigua municipals, son essencials per incrementar l’eficiència de les xarxes, disminuir fuites i millorar la resiliència del servei.

Des d’ENGISIC hem treballat juntament amb SOCADE, en la redacció i direcció del projecte de construcció d’un nou dipòsit de 400m3 al nucli de la Batllòria de Sant Celoni, juntament amb les canonades d’alimentació i enllaç amb la xarxa de distribució.