Redacció del Pla d’Emergència de Sequera de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Pla d’Emergència de Sequera (PES)  pel municipi de Santa Perpètua de Mogoda, pel compliment de la Llei 10/2001 sobre el Pla Hidrològic Nacional (LPHN). El PES promou la creació del Comitè de Seguiment de Sequera el qual aplicarà les mesures preventives, administratives, operatives i organitzatives i de comunicació corresponents al pla.