Redacció de projecte constructiu per a la millora del sistema de tractament d’aigua de l’ETAP Fontanelles del municipi de Seva

Per garantir el compliment de la normativa sanitària de l’aigua de consum humà, hem redactat el projecte constructiu per a la millora del sistema de tractament d’aigua de l’ETAP Fontanelles del municipi de Seva (Osona). El projecte preveu augmentar la optimització del tractament, amb millores del sistema de pre-tractament, automatització i renovació del tractament químic, i reparació de diverses patologies estructurals.