Restitució del Medi Ambient a l’entorn de Can Coch. TM Llanars (Ripollès)-Restauració fluvial

L’objectiu del present projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a dur a terme la restitució de l’entorn fluvial de a la resclosa de Can Coch, al municipi de Llanars (Ripollès) dins d’un espai Reserva genètica de truites “Salmo trutta” i amb presència de barb de muntanya “Barbus meridionalis”.

La solució dissenyada des d’Engisic permet la reconnectivitat longitudinal del riu a partir de l’eliminació de la resclosa en desús i el reperfilat de la llera. Alhora, es dissenya el reforçament de l’estrep i el pilar del pont per fer front a la disminució de la cota de llera degut al transport del sediments.