Recuperació del sistema inferior de terrasses del Baix Ter a l'Illa d'Avall (TM Jafre)

Les preses construïdes en els rius representen una barrera per al sediment que afecta la morfologia de les lleres situades aigües avall.

Des d’ENGISIC hem treballat en un projecte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de dissenyar una solució per compensar aquest efecte en un tram del Baix Ter, al seu pas pel terme municipal de Jafre. La manca de sediment ha provocat un descens del nivell de la llera que redueix l’accés de l’aigua cap a les planes d’inundació, afectant els hàbitats de l’entorn.

La solució adoptada ha consistit en la reobertura d’un braç secundari per fomentar espais adients per les espècies de vegetació i fauna de la zona.