Estudi d'alternatives per l'abastament d'aigua del municipi de Caspe (Aragón)

L’incompliment de les actuals normatives sanitàries, concretament el Real Decret 140/2003 i la seva actualització en el Reial Decret 902/2018, degut a la precarietat i antiguitat de les actuals instal·lacions plantegen la necessitat de buscar alternatives d’abastament. En l’estudi d’alternatives es van analitzar dues opcions per garantir l’abastament, la construcció d’una ETAP i la connexió al Canal de Monegros.